Centrum Badawczo – Rozwojowe Kronospan Szczecinek

O projekcie

Dzięki badaniom, prowadzonym w laboratoriach Centrum Badawczo – Rozwojowego, oferta Kronospanu zostanie poszerzona o dodatkowe, innowacyjne produkty. Są tu prowadzone prace nad produkcją i ulepszaniem płyt drewnopochodnych o wyjątkowej jakości ,i jeszcze lepszych parametrach wytrzymałościowych.Przyjaznych środowisku farb i lakierów, a także ekologicznych żywic o niespotykanych obecnie właściwościach fizykomechanicznych.

Więcej info